Vi vet att vårt jobb är viktigt, och gör vårt yttersta varje dag för att skapa en trivsam miljö för våra boende.

Om Hammarbygruppen

Omsorg i traditionsrik miljö

Hammarbygruppen AB är en privat vårdgivare som erbjuder omvårdnad på uppdrag av kommunen. Vi erbjuder både permanent boende för personer med demenssjukdom, samt korttidsboende för  personer som inte kan bo hemma av olika anledningar.

Vi har två boenden. På Hamarbygården erbjuder vi platser till personer över och under 65 år som av olika anledningar inte kan bo hemma längre. Det kan vara att man inte kan återgå till hemmet efter sjukhusvistelse, att man inväntar ett permanent omvårdnadsboende eller för att avlasta anhöriga.

Hammarbygården har 18 platser. Våra 18 platser är uppdelade på två enheter om rum. I byggnaden även lokal för sjukgymnastik.

Efter att ha drivit detta korttidsboende öppnade vi 2015 ett nytt boende i en slottsliknande byggnad i samma område. Vi har skapat ett permanent boende utöver det vanliga med nyrenoverade lägenheter i en vacker byggnad.

Med 48 platser vänder vi oss till personer med demenssjukdom över och under 65 år.

Vårt företag är baserat på vetskapen att våra boendens behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är inriktat på att alltid sätta varje individ i fokus för att kunna ge en personlig och professionell omvårdnad.

Välkommen till Hammarbygruppens boenden!

Vår vårdideologi

Vårt arbete utgår från en grundläggande syn där alla människor har lika värde och samma rätt. Vi bemöter boende, deras anhöriga och varandra på ett professionellt och värdigt sätt. Vi ger omvårdnad utifrån en helhetssyn. Individens rätt till självbestämmande och autonomi ska respekteras.

En grundläggande princip är den boendes rätt att själv kunna påverka sin tillvaro. Den enskilda individen skall erbjudas möjlighet att själv kunna påverka hur man får sin hjälp.

Vårt mål är att hjälpa våra boenden att få bästa möjliga livskvalité. Vi förstår att en lösning inte passar varje situation och vi tar oss tid att lyssna och förstå varje boendes behov och önskemål.

Vårt förhållningssätt kommer att grundas på respekt, hänsyn, ärlighet och allas lika värde. Genom att ta tillvara på kunskap och kompetens formar vi en bra grund för att utveckla vårt bemötande mot uppdragsgivare, boende och medarbetare. Service, omvårdnad samt hälso- och sjukvård är grundstenarna i vår verksamhet.

Vårt företag är baserat på övertygelsen att våra boendens behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta dessa behov. Återkopplingen till våra uppdragsgivare är en ledstjärna i vårt arbete. Tillsammans med kommunen, anhöriga och vårdteam arbetar vi gemensamt för att skapa trygghet och god omvårdnad.

Bemötande

Mötet mellan boende och personal är grunden för att skapa en god omvårdnad i en trygg miljö. Vi utgår ifrån att varje individ är unik med olika behov:

Fysiska
Psykologiska
Sociala
Kulturella
Existentiella

Vi som jobbar på Hammarbygruppens boenden tror på individens egen förmåga att fatta egna beslut och skapa en så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt för att bibehålla en god livskvalitet. Vårt bemötande präglas av omtanke och empati.

Kontakta oss

Ni får gärna höra av er med era frågor


08-590 316 41
info@hammarbygruppen.se

Adress

Hammarbygruppen Vård Omsorg AB
Sysslomansvägen 1
195 45 Upplands Väsby